18 grudnia 2023

Dr Łukasz Lewkowicz wziął udział w pierwszym szczycie instytucji kontrolnych państw Inicjatywy Trójmorza „Meeting of Heads of SAIs of the Three Seas Initiative”

Dr Łukasz Lewkowicz wziął udział w pierwszym szczycie instytucji kontrolnych państw Inicjatywy Trójmorza „Meeting of Heads of SAIs of the Three Seas Initiative”

W dniu 6 grudnia 2023 r. starszy analityk dr Łukasz Lewkowicz wziął udział w pierwszym szczycie instytucji kontrolnych państw Inicjatywy Trójmorza „Meeting of Heads of SAIs of the Three Seas Initiative” w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie.

Podczas spotkania wygłosił wykład pt. „The Three Seas cooperation and 3SI Fund„, gdzie przedstawił genezę, funkcjonowanie i perspektywy 3SI i Funduszu Inwestycyjnego 3SI. Podczas spotkania dr Lewkowicz przekazał pracownikom NIK wydaną w IEŚ Policy Papers o Inicjatywie Trójmorza przed szczytem w Bukareszcie.

Udostępnij