16 marca 2023

„Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze Trójmorza” – konferencja

„Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze Trójmorza” – konferencja

Bezpieczeństwo energetyczne, gazowe sieci wpływów w Europie Środkowej, znaczenie infrastruktury w dostawach surowców energetycznych czy rozwój energetyki jądrowej – to tylko niektóre z tematów dyskusji podczas konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze Trójmorza” zorganizowanej przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej.

Ceny paliw samochodowych, czy gazu i prądu, z których codziennie korzystamy, czy dostępność tych surowców wpływa na naszą niezależność energetyczną, gospodarkę kraju, a także poziom życia każdego z nas. O możliwych do wypracowania rozwiązaniach, które mogą uchronić Polskę oraz sąsiednie kraje z obszaru Trójmorza przed różnego rodzaju zagrożeniami kwestii bezpieczeństwa energetycznego rozmawiali w Zamościu eksperci i wykładowcy z Instytutu Europy Środkowej, Akademii Zamojskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Konferencję otworzył rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. Następnie głos zabrali prelegenci, którzy zaprezentowali wystąpienia na temat: dr Łukasz Lewkowicz (Instytut Europy Środkowej, UMCS): Inicjatywa Trójmorza: idea i funkcjonowanie (2016-2022), dr hab. Justyna Misiągiewicz (Akademia Zamojska): „Bezpieczeństwo energetyczne” jako kategoria badawcza studiów bezpieczeństwa, dr Michał Paszkowski (Instytut Europy Środkowej): Znaczenie infrastruktury w dostawach surowców energetycznych do państw Europy Środkowej, mgr Wojciech Stachyra (UMCS): Gazowe sieci wpływów na obszarze Europy Środkowej w perspektywie sieciowej, dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej, UMCS): Bezpieczeństwo energetyczne w basenie Morza Bałtyckiego: wybrane wątki, dr Justyna Marzec (UMCS): Polityka wodorowa w państwach Europy Środkowej, mgr Maciej Skuza (UMCS): Rozwój energetyki jądrowej w państwach Inicjatywy Trójmorza.

Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze Trójmorza” odbyła się 14 marca br. w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ.

Udostępnij