3 czerwca 2024

Damian Szacawa uczestniczył w warsztatach pt. „The Littoral OpTech 2024 Poland”, zorganizowanych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni / 21-22 maja 2024 r.

Damian Szacawa uczestniczył w warsztatach pt. „The Littoral OpTech 2024 Poland”, zorganizowanych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni / 21-22 maja 2024 r.

Damian Szacawa, starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ wziął udział w panelu pt. „NATO operational challenges and possibilities in the Baltic Sea and its approaches with Sweden and Finland in NATO” w ramach międzynarodowych warsztatów pt. „The Littoral OpTech 2024 Poland„.


Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w dniach 21-22 maja 2024 r. Poświęcone było analizie zagrożeń, wyzwań i szans w obszarze dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz możliwości wykorzystania nowych technologii, taktyk i procedur zdolnych zmienić tradycyjny sposób prowadzenia działań na morzu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej MARCOM, dowództw kilkunastu marynarek wojennych, naukowcy, analitycy i liderzy morskiej branży technologicznej i przemysłowej.

Zdjęcia są dostępne na stronie: https://amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/5204-littoral-optech-2024-poland-22-05-2024

Udostępnij