5 stycznia 2023

DEBATA: Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego / 14 grudnia

DEBATA: Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego / 14 grudnia

14 grudnia 2022 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się dyskusja i promocja monografii: Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego

prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierowniczka Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu
prof. Andrzej Gil, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
dr hab. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora ds. badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej oraz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Udostępnij