15 marca 2024

Dr Aleksanda Kuczyńska-Zonik uczestniczy w wizycie studyjnej do Grecji w ramach projektu Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza

Dr Aleksanda Kuczyńska-Zonik uczestniczy w wizycie studyjnej do Grecji w ramach projektu Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza