8 maja 2024

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, wzięła udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Zgromadzenia Bałtyckiego

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, wzięła udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Zgromadzenia Bałtyckiego

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierowniczka Zespołu Bałtyckiego, wzięła udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Zgromadzenia Bałtyckiego, które odbyło się w dniach 25–26 kwietnia 2024 r. w Wilnie-Rukli.

Dr Kuczyńska-Zonik przedstawiła wprowadzający raport na temat wzmocnienia aspektów obronny cywilnej w państwach bałtyckich podczas sesji „Praktyczne kroki państw bałtyckich w kierunku skoordynowanego i połączonego systemu obrony cywilnej”.

[Zdjęcia ze strony https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=288426]

Udostępnij