15 listopada 2023

Dr Hanna Bazhenova mówiła w Radiu Lublin o wyzwaniach demograficznych Ukrainy i o perspektywach otwarcia negocjacji akcesyjnych

Dr Hanna Bazhenova mówiła w Radiu Lublin o wyzwaniach demograficznych Ukrainy i o perspektywach otwarcia negocjacji akcesyjnych

12 listopada 2023 r. w „Studiu wschodnim” Radia Lublin dr Hanna Bazhenova z zespołu Europy Wschodniej IEŚ rozmawiała o problemach i wyzwaniach demograficznych Ukrainy.

Audycja na stronie Radia Lublin.

15 listopada 2023 dr Hanna Bazhenova mówiła o perspektywach otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Jeśli rządy państw członkowskich UE wyrażą zgodę, to po raz pierwszy w historii Unia rozpocznie negocjacje akcesyjne z krajem znajdującym się w stanie wojny.
Czym jest dla Ukrainy ta rekomendacja? Jakie szanse ma Ukraina na przystąpienie do Unii Europejskiej?

Audycja na stronie Radia Lublin.

Udostępnij