3 stycznia 2023

Dr Hanna Bazhenova w tygodniku „Polityka”

Dr Hanna Bazhenova w tygodniku „Polityka”

W noworocznym podwójnym numerze tygodnika „Polityka” ukazał się artykuł Agnieszki Lichnerowicz pt. „Satelitarny” poświęcony Serhijowi Prytule, który stał się symbolem i twórcą jednego z najprężniej działających ruchów wolontariackich na Ukrainie. Jedną z rozmówczyń występującą w tym artykule była dr Hanna Bazhenova z Instytutu Europy Środkowej. Zwróciła ona uwagę zarówno na doświadczenie ukraińskich organizacji wolontariackich, jak i na ich elastyczność oraz skuteczność działania w sytuacji wojny, która kształtuje swoich bohaterów i narzuca inne kryteria działania niż w czasach pokoju.

(A. Lichnerowicz, „Satelitarny”, Polityka, 2023, nr 1/2 (3396), s. 88–89)

Udostępnij