24 marca 2023

Dr Hanna Bazhenova w „Tygodniku Zamojskim” o ukraińskim rolnictwie

Dr Hanna Bazhenova w „Tygodniku Zamojskim” o ukraińskim rolnictwie

W najnowszym dwunastym numerze „Tygodnika Zamojskiego” ukazał się artykuł Anny Rudy pt. „Jak Dawid z Goliatem” poświęcony kwestii ukraińskiego rolnictwa oraz wyzwaniom, które niesie trwająca wojna i tranzyt zboża z Ukrainy przez Polskę, wpływający na kondycję krajowego rolnictwa. Rozmówczynią występującą w tym artykule była dr Hanna Bazhenova z Instytutu Europy Środkowej. Zwróciła ona uwagę zarówno na pozycję Ukrainy na światowym rynku eksporterów zbóż i roślin oleistych, jak i na znaczne zmniejszenie produkcji rolnej przez ukraińskich rolników spowodowane obecnymi działaniami wojennymi.
(A. Rudy, „Jak Dawid z Goliatem”, Tygodnik Zamojski, 21-27 marca 2023, nr 12, s. 7).

Link do artykułu:

https://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/128191/jak-dawid-z-goliatem.html

Udostępnij