23 listopada 2021

Dr Jakub Olchowski – kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ – analizuje sytuację przy polsko-białoruskiej granicy dla Radia Wnet.

Dr Jakub Olchowski – kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ – analizuje sytuację przy polsko-białoruskiej granicy dla Radia Wnet.

Gościem „Poranka Wnet” był ekspert Instytutu Europy Środkowej, dr Jakub Olchowski. Rozmówca redaktor Magdaleny Uchaniuk poruszył temat koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Zdaniem eksperta, sytuacja wygląda obecnie dużo gorzej niż wiosną tego roku.

Odniesiono się również do trwającego przy wschodniej granicy kryzysu migracyjnego. Dr Olchowski uważa, że Zachód absolutnie nie powinien rozmawiać z Łukaszenką, co nie znaczy że nie ma rozmawiać z Białorusią w ogóle a pomysł utworzenia korytarza humanitarnego nie powinien być wcielony w życie.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

Udostępnij