7 czerwca 2021

dr Jakub Olchowski w „Studiu Wschodnim” Radia Lublin / 6 czerwca 2021 r.

dr Jakub Olchowski w „Studiu Wschodnim” Radia Lublin / 6 czerwca 2021 r.

Reżim w Mińsku nie ugina się pod naciskami międzynarodowymi i dokonuje zatrzymań kolejnych opozycyjnych dziennikarzy. W publicznej białoruskiej telewizji pojawił się także szeroko komentowany wywiad z Ramanem Pratasiewiczem. Zatrzymany pod koniec maja opozycjonista krytykuje w nim działania innych przeciwników władzy Łukaszenki i przyznaje, że działalność opozycyjną inspirują obce państwa.

Próbę oceny ostatnich wydarzeń na Białorusi podjął w Studio Wschodnie Radia Lublin dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.

Link do audycji

Udostępnij