23 listopada 2022

Panel: „Dezinformacja i manipulacja – wpływ na bezpieczeństwo i współpracę regionalną” Kongres Współpracy Transgranicznej 2022

Panel: „Dezinformacja i manipulacja – wpływ na bezpieczeństwo i współpracę regionalną” Kongres Współpracy Transgranicznej 2022

Instytut zorganizował panel „Dezinformacja i manipulacja – wpływ na bezpieczeństwo i współpracę regionalną” w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej 2022, który odbył się 5 października 2022 roku o godz. 15.00 w Hotelu Ibis w Lublinie

Moderator:
dr Jakub Olchowski – Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
prof. Agnieszka Legucka – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa (Polska)
dr Martyna Bildziukiewicz – East StratCom Task Force, Bruksela (Belgia) [on-line]
dr Jewhen Mahda – Instytut Polityki Światowej (Kijów), International Strategic Action Network for Security (Ukraina)

Informacja, w tym dezinformacja i manipulacja, jest obecnie świadomie wykorzystywana dla realizacji różnorodnych celów. Dotyczy to nie tylko rywalizacji politycznej, konkurencji gospodarczej, medialnej itp., ale także konfliktów i wojen, wpływając na ich charakter i stając się jednym z fundamentów tzw. działań hybrydowych. Informacja została „zmilitaryzowana” (bądź „uzbrojona”) i jest wykorzystywana do wywierania wpływu, kształtowania postaw i zachowań, zarówno społeczeństw, jak i elit decyzyjnych. Nie jest to zjawisko nowe, niemniej w warunkach gwałtownego rozwoju technik komunikacyjnych, mediów społecznościowych itp. ma obecnie nowy jakościowo charakter.

Szczególnym przykładem konsekwentnego i efektywnego stosowania tego rodzaju instrumentarium są działania Federacji Rosyjskiej. Z perspektywy Polski jest to jedno z kluczowych wyzwań, działania dezinformacyjno-propagandowe Rosji są bowiem wymierzone w dużej mierze w Polskę: ich celem jest destabilizowanie relacji polsko-ukraińskich (w oparciu m.in. o resentymenty historyczne); mają podsycać w Polsce nastroje antyzachodnie, podważać zaufanie do zachodnich instytucji (UE, NATO) i sojuszników (zwłaszcza USA); przyczyniają się do destabilizowania sytuacji wewnętrznej w Polsce, poprzez wzmacnianie postaw radykalnych i polaryzujących społeczeństwo (przykładem może być działalność środowisk antyszczepionkowych); wreszcie mają także dyskredytować Polskę, budować jej wizerunek jako państwa ksenofobicznego, rusofobicznego, w szerszym wymiarze nieodpowiedzialnego i niewiarygodnego.

Konieczne są w związku z tym działania, na poziomie państwa, mediów, samorządu, społeczeństwa obywatelskiego, budujące i wzmacniające odporność (resilience) państwa na ataki dezinformacyjno-propagandowe i manipulacyjne. Potrzebna jest także szeroka kampania informacyjna, demaskująca manipulacje i dezinformacje płynące z Rosji oraz podnosząca świadomość społeczeństwa w tym zakresie (dotyczy to nie tylko społeczeństwa polskiego, ale i innych narodów środkowoeuropejskich).

➡ Program https://kongres.lublin.eu

Udostępnij