10 maja 2024

Seminarium: Dynamiczne przekształcenia Unii Europejskiej w kontekście konfliktów w sąsiedztwie / 10 maja 2024 

Seminarium: Dynamiczne przekształcenia Unii Europejskiej w kontekście konfliktów w sąsiedztwie / 10 maja 2024 

Dynamiczne przekształcenia Unii Europejskiej w kontekście konfliktów w sąsiedztwie

Data: 10 maja 2024 roku, godz. 14.10-15.40, sala CN 104 – KUL

Uczestnicy:

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej / ekspert Team Europe Direct Komisji Europejskiej

prof. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

dr Kinga Schlesinger, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (tbc)

dr Alicja Zyguła, Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie / Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej w Lublinie


Organizatorzy

Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce 

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Seminaria Adenauera 

Instytut Europy Środkowej w Lublinie 

Team Europe Direct przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce 

Europe Direct Lublin 

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

Udostępnij