11 stycznia 2022

Ewolucja bezpieczeństwa na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej – Zeszyt 1/2021 Rocznika IEŚW

Ewolucja bezpieczeństwa na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej – Zeszyt 1/2021 Rocznika IEŚW

Zapraszamy do lektury Zeszytu 1/2021 Rocznika IEŚW: Ewolucja bezpieczeństwa na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Redakcja zeszytu: Jakub Olchowski, Hanna Bazhenova, Marta Drabczuk, Andrzej Szabaciuk

Link do do pełnego dostępu on-line

https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2021/1/

Spis treści:

Wojciech Łysek, Polska polityka wschodnia w świetle teorii realizmu. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego w latach 1989-2014 

Maciej Stępka, W poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne kryzysy. Ewolucja rezyliencji

w polskim dyskursie strategicznym (2007-2020) 

Bartosz Michalski, Zmiana technologiczna jako wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego państw Grupy Wyszehradzkiej 

Irma Słomczyńska, Pomiędzy technologią i bezpieczeństwem. Ukraiński sektor kosmiczny po 1992 roku 

Jerzy Kajetanowicz, Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2020. Aspekt organizacyjny 

Łukasz Jureńczyk, Bezpieczeństwo energetyczne Polski a współpraca polsko-amerykańska

w zakresie cywilnego programu jądrowego 

Maciej Mróz, Ewolucja bezpieczeństwa energetycznego Polski i Białorusi na międzynarodowym rynku ropy naftowej

Bruno Jasic, Ocena wyzwań stojących przed polskim rynkiem energii z punktu widzenia współczesnych wymiarów bezpieczeństwa energetycznego

Joanna Stryjek, Zanieczyszczenie powietrza jako zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego

w Polsce – w świetle teorii sekurytyzacji 159

Sylwia Winiarska, Współczesne wymiary bezpieczeństwa społeczno-kulturowego

wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście zagrożeń militarnych

Dorota Niedziółka, Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państw Europy Środkowej i Wschodniej 

Ewelina Kancik-Kołtun, Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli podczas pandemii COVID-19 w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Sabina Olszyk, Dyplomacja obronna nowym instrumentem kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Obszary działań think tanków w zakresie dyplomacji obronnej 

Anita Adamczyk, Procesy migracyjne w Polsce a aktywność państwa w sferze bezpieczeństwa 

Robert Rajczyk, Instrumenty polityki bezpieczeństwa informacyjnego Białorusi 

Waldemar Paruch, Polityka transatlantycka rządów Prawa i Sprawiedliwości (2015-2019): koncepcja (cz. 2)

Udostępnij