20 października 2023

„Globalny szok 2022/2023 i jego konsekwencje – wyzwania dla pokoju i bezpieczeństwa” – konferencja

„Globalny szok 2022/2023 i jego konsekwencje – wyzwania dla pokoju i bezpieczeństwa” – konferencja

W dniach 19-20.10.2023 r. w Instytucie Zachodnim im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu odbyła się nkonfrenecja konfrenecja „Globalny szok 2022/2023 i jego konsekwencje – wyzwania dla pokoju i bezpieczeństwa” , której IEŚ był współorganizatorem.

Celem konferencji była ekspercka analiza istotnych zmian w procesach pokoju i bezpieczeństwa zachodzących we współczesnym świecie:

  • punktów zwrotnych i wyzwań lat 2022-2023;
  • głębokich przeobrażeń środowiska bezpieczeństwa UE spowodowanych wojną w Ukrainie oraz konfliktami zbrojnymi w strefie bliskiej zagranicy Europy: na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce i Azji;
  • eskalujących w sąsiedztwie UE kryzysów humanitarnych, wywołanych działalnością człowieka oraz zmianami klimatycznymi.

Nasze zainteresowanie budzą umiędzynarodowione skutki tych zmian oraz przyszłość ładu międzynarodowego. Czy stoimy w obliczu chaosu czy też kształtowania się nowego – i może niekorzystnego dla Europy – ładu międzynarodowego? Jaka jest przyszłość organizacji globalnego zarządzania? Na ile realna jest reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ? Czy globalny multilateralizm ma szansę przetrwać?

Interesuje nas ocena chęci i zdolności Europy (państw, UE i NATO) i świata w określaniu wspólnej (?) odpowiedzi na zmiany na świecie. Ciekawi nas ocena i prognoza rozwoju sytuacji w rejonie bliskiej zagranicy UE i Europy. Czy uda się zahamować postęp procesów destabilizacyjnych? Czy możliwa jest deeskalacja konfliktów oraz stabilizacja obszarów kryzysowych? Czy sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji stanie się źródłem kolejnego kryzysu migracyjnego w Europie?

Ostatnią z ważnych nurtujących nas kwestii jest to czy Europa wygeneruje nowe propozycje rozwiązań kwestii bezpieczeństwa. Czy w wystarczający sposób odpowie na wyzwania bezpieczeństwa oraz wyzwania humanitarne? Czy zdoła pokonać wewnętrzne bariery, zwiększyć implementację zasady solidarności? Czy da radę wykorzystać – pojawiające się wraz z punktami zwrotnymi – nowe „okna możliwości”? Czy wzmocni swoją autonomię strategiczną? Jaką rolę w Europie będzie odgrywać Europa Środkowa i Wschodnia?

Organizatorzy:

  • Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego
  • Instytut Europy Środkowej
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP
  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
  • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Piotrkowskiej

Program konferencji:

19.10.2023: „Kruchy świat”

Panel I: Geopolityka – nowy wymiar globalnych podziałów i rywalizacji, przyszłość globalnego zarzadzania

Moderacja: dr J. Dobosz-Dobrowolska (IZ)

Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska (IZ/UAM)

Dr Krzysztof Iwanek (ASzWoj)

Dr Tomasz Morozowski (IZ)

Prof. dr hab. Radosław Fiedler (UAM)

Prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner (UAM)

Dr Maciej Gurtowski (ASzWoj)

Panel II: Humanitarny wymiar szoku 2022/2023

Moderacja: ppłk dr Jacek Stempień (AszWoj)

Dr Joanna Dobosz-Dobrowolska (IZ)

Dr Patrycja Lipold (ASzWoj)

Ieva Pałasz (ASzWoj)

Prof. KAAFM dr hab. Beata Molo (KAAFM)

Dr Marcin Mazurek i dr Jacek Stempień (ASzWoj)

Dr Marcin Tujdowski (IZ)

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (IZ/UAM)

20.10.2023: „Quo Vadis Europo?” – konsolidacja, komplementarność czy rywalizacja regionów?

Panel III: Wspólna – solidarna czy podzielona Unia i Europa?
Moderacja: dr Agata Tatarenko (IEŚ)

Prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner (UAM)

Dr Piotr Oleksy (IEŚ)

Dr Jakub Olchowski (IEŚ) Mec. Paweł Kuglarz (FPNP) Płk dr Cezary Pawlak (INB AP)

Panel IV: Nowe centrum Europy? Nowa wizja Europy Środkowej i Wschodniej

Moderacja: dr M. Tujdowski (IZ)

Płk dr Robert Reczkowski (CDiS SZ/UMK Toruń)

Dr Józef Orzeł (Fundacja Klubu Ronina)

Andrzej Sadecki (OSW)

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Fedorowicz (IEŚ)

Marek Budzisz (Instytut Wolności)

Dr Piotr Andrzejewski (IZ)

Udostępnij