14 września 2023

I Międzynarodowa Szkoła Komunikowania: „Jak dokumentować historie o wojnie ?” / 12-14 września

I Międzynarodowa Szkoła Komunikowania: „Jak dokumentować historie o wojnie ?” / 12-14 września

Centrum Europy Wschodniej UMCS, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Muzeum „Głosy Ludzi Pokoju Fundacji” Rinata Achmetowa zorganizowały I Międzynarodową Szkolę Komunikowania na temat „Jak dokumentować historie o wojnie ?”, która odbyła się w dniach 12-14 września br. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Instytut był partnerem tego przedsięwzięcia.

12 września Agata Tatarenko wygłosiła w ramach I Międzynarodowej Szkoły Komunikowania referat Pamięć o wojnie w kontekście historii mówionej i pamięci narodowej państw Europy Środkowo-Wschodniej

Natomiast 13 września Walenty Baluk i Jakub Olchowski wygłosili wykład Rosyjska narracja wojenna. Historyczny storytelling: polskie doświadczenia.

Link do wydarzenia: https://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,11507,i-miedzynarodowa-szkola-komunikowania,136454.chtm


Udostępnij