2 lutego 2023

IEŚ jest partnerem projektu: Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń hybrydowych: Wzmocnienie odporności na Bałkanach Zachodnich

IEŚ jest partnerem projektu: Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń hybrydowych: Wzmocnienie odporności na Bałkanach Zachodnich

W czwartek 26 stycznia br., kierownik Zespoł Wyszehradzkiego dr Agata Tatarenko oraz analityk Szczepan Czarnecki, wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym dot. projektu Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń hybrydowych: Wzmocnienie odporności na Bałkanach Zachodnich  (Increasing awareness of the hybrid threats: Strengthening resilience in the Western Balkans).

W spotkaniu uczestniczyło dziesięć partnerskich organizacji z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bałkanów Zachodnich (WB6). Projekt ma na celu wzmocnienie odporności członków społeczeństwa obywatelskiego z regionu Bałkanów Zachodnich, mobilizację i aktywizację organizacji społeczeństwa obywatelskiego w regionie, wzmocnienie krytycznego myślenia obywateli państw WB6, oraz wzrost świadomości na temat dezinformacji, w szczególności w przestrzeni internetowej. Ponadto, wśród założeń projektu jest stworzenie sieci aktywnych liderów z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy będą przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym i dezinformacji na Bałkanach Zachodnich.

Projekt jest wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. #V4WB 

Udostępnij