2 listopada 2021

Instytut objął patronat honorowy nad III edycją Szkoły Wyszehradzkiej

Instytut objął patronat honorowy nad III edycją Szkoły Wyszehradzkiej

W dniach 5-15 listopada odbędzie się III edycja Szkoły Wyszehradzkiej. Organizowane przedsięwzięcie będzie okazją do wysłuchania niezwykle ciekawych wystąpień m.in. naszych ekspertów, którzy z różnych perspektyw opowiedzą o idei współpracy między Polską, Czechami, Słowacją  i Węgrami  na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i politycznej. 

Tegoroczna edycja odbędzie się całkowicie w wersji online. Wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę zapraszamy do uczestnictwa poprzez media społecznościowe RODM w Lublinie na platformie Facebook oraz YouTube. 

Udostępnij