7 czerwca 2024

Konferencja: Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego / 12-13 czerwca 2024 r.

Konferencja: Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego / 12-13 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego, która odbędzie się 12-13 czerwca 2024 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin)

Program konferencji


Wydarzeniu będą towarzyszyć:
– promocja monografii pt. “Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w warunkach zmiany systemu międzynarodowego. Punkt widzenia Polski i Ukrainy”, red. M. Pietraś, W. Baluk, H. Perepełycia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2024,
– wystawa zdjęć z walk w Ukrainie pt. „Profesura w okopach”,
– wręczenie medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. Fedorowi Szandorowi z Użgorodskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina). Program konferencji w załączeniu.

Udostępnij