27 grudnia 2023

Łukasz Lewkowicz wziął udział w seminarium naukowym: 30 lat funkcjonowania Republiki Słowackiej w przestrzeni międzynarodowej

Łukasz Lewkowicz wziął udział w seminarium naukowym: 30 lat funkcjonowania Republiki Słowackiej w przestrzeni międzynarodowej

20 grudnia 2023 r. starszy analityk dr Łukasz Lewkowicz wziął udział w seminarium naukowym pt. „30 lat funkcjonowania Republiki Słowackiej w przestrzeni międzynarodowej” zorganizowanym przez Instytut Studiów Europejskich UJ w Krakowie. Wydarzenie poświęcone było wewnętrznym i zewnętrznym implikacjom funkcjonowania Słowacji jako niepodległego państwa. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat obecnej sytuacji politycznej na Słowacji po ostatnich wyborach parlamentarnych oraz relacji polsko-słowackich.

Link do wydarzenia: https://europeistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sg26teipLiND/3458728/154999148?fbclid=IwAR2ZJjiZ1CzoJd5Sj6Z3VUfDVv1T72pWuFTZIh3SnM3XtJClMws_HpWdcDE

Udostępnij