6 sierpnia 2021

Marlena Gołębiowska i dr Łukasz Lewkowicz na konferencji „Trójmorze silnikiem napędowym wzrostu UE”

Marlena Gołębiowska i dr Łukasz Lewkowicz na konferencji „Trójmorze silnikiem napędowym wzrostu UE”

Konferencja naukowa „Trójmorze silnikiem napędowym wzrostu UE” została organizowana przez Instytut Nowej Europy w ramach programu organizowanego przez Unię Europejską na temat przyszłości europejskiej wspólnoty (Konferencja w sprawie przyszłości Europy) 29 lipca br. na wirtualnej platformie Google Meet. Swoje wystąpienie wygłosiło pięciu prelegentów.

Dr Łukasz Lewkowicz przedstawił nowy wymiar współpracy trójmorskiej, między innymi poszerzenie przedmiotowości i podmiotowości tejże inicjatywy (realizowane poprzez organizację pierwszego forum parlamentarnego państw Trójmorza w czerwcu br. w Talinnie).  W celu wzmocnienia relacji wewnątrz organizacji, podpisano również w czerwcu na konferencji w Lublinie tzw. Deklarację Lubelską, która ma na celu nawiązanie ekonomicznej kooperacji pomiędzy szesnastoma samorządami państw Trójmorza, co obrazuje przeniesienie współpracy ze szczebla centralnego, rządowego na płaszczyznę lokalną. Ponadto wśród przywódców państw Trójmorza zauważa się tendencję do wychodzenia poza przyjęte początkowo obszary (infrastruktura, energetyka) i prowadzenie rozmów na temat turystyki czy współpracy kulturalnej lub naukowej (eksperckiej). Co także istotne, poszerza się wspomniany obszar, poprzez rozwijanie współpracy transgranicznej. Współpraca transgraniczna w ramach Inicjatywy Trójmorza ma koncentrować się na regionach pogranicza i wspierać rozwój tych terytoriów oraz poznać bliżej kulturę państw trójmorskich. 

Marlena Gołębiowska zadała pytanie o miejsce Inicjatywy Trójmorza w Unii Europejskiej, jednocześnie, przypominając słowa niemieckiego prezydenta o konieczności osadzenia idei Trójmorza w politykach unijnych po to, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Pani Gołębiowska podała także dane pochodzące z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który po regresji z 2020 r., prognozuje już od 2021 r. wzrost gospodarczy państw regionu Trójmorza oscylujący wokół 4-5 %. Szczególnie region ten istotny jest dla Niemiec, głównego partnera handlowego. Warto odnotować, że 12 państw Trójmorza generuje 19% unijnego PKB. Podczas tego wystąpienia padło przewrotne pytanie ze strony panelistki, a mianowicie, jakie dokładnie Unia Europejska oferuje możliwości państwom Trójmorza? Wskazano także na główne trudności, którą napotykają kraje należące do Inicjatywy Trójmorza, a więc kwestię finansowania inwestycji, czy postrzeganie państw należących do tej inicjatywy wciąż jako konkurentów, a nie partnerów. Warto odnotować, że Trójmorze jako inicjatywa posiada wizję stania się realnym projektem gospodarczym (stąd powołanie Funduszu Trójmorza, którego należy 9 z 12 państw organizacji). Trójmorze może także pochwalić się trzema udanymi inwestycjami w zakresie infrastruktury, transportu oraz energetyki. 

Link do całości:

Udostępnij