29 grudnia 2021

Najnowsze Prace IEŚ 16/2021: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, autorstwa Dariusza Kondrakiewicza

Najnowsze Prace IEŚ 16/2021: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, autorstwa Dariusza Kondrakiewicza

Polecamy najnowsze Prace IEŚ 16/2021: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe autorstwa Dariusza Kondrakiewicza

Prognozowanie znalazło trwałe miejsce w wielu dyscyplinach naukowych. Przewidywanie przyszłości międzynarodowej jest trudnym wyzwaniem z powodów obiektywnych i subiektywnych. Prognozy naukowe są rezultatem przyjętej teorii naukowej i są otrzymywane na podstawie systematycznych badań teoretyczno-empirycznych, określających warunki realizacji prognozy. Nauka o stosunkach międzynarodowych nie wypracowała jednej ogólnej teorii prognozowana.

Prognozowanie w stosunkach międzynarodowych wyostrza kryteria logicznego rozumowania, zmniejsza ryzyko niepewności i ogranicza możliwości nadmiernej spekulacji w procesie decyzyjnym. Badacz uczestniczący w procesie decyzyjnym może występować w roli niezależnego eksperta bądź doradcy decydenta politycznego. Umiejętność prognozowania jest ważnym atrybutem potencjału państwa w stosunkach międzynarodowych. Prognozowanie naukowe w stosunkach międzynarodowych polega na przewidywaniu najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju zjawisk i procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Ten kto szybciej i trafniej przewidzi rozwój wydarzeń międzynarodowych ma więcej czasu na przygotowanie odpowiednich działań, a tym samym ma większe szanse na zapewnienie sobie lepszej pozycji wyjściowej w rywalizacji w stosunkach międzynarodowych. Obecnie prognozowaniem zajmują się głównie wyspecjalizowane instytucje.

CAŁY TEKST DOSTĘPNY JEST NA NASZEJ STRONIE

Udostępnij