25 listopada 2021

Najnowsze Prace IEŚ 9/2021: Procesy depopulacyjne w państwach Bałkanów Zachodnich, autorstwa dr hab. Agaty Domachowskiej

Najnowsze Prace IEŚ 9/2021: Procesy depopulacyjne w państwach Bałkanów Zachodnich, autorstwa dr hab. Agaty Domachowskiej

Zachęcamy do lektury najnowszych Prac IEŚ 9/2021: Procesy depopulacyjne w państwach Bałkanów Zachodnich, autorstwa dr hab. Agaty Domachowskiej.

Znaczące zmiany demograficzne stanowią wyzwanie dla wszystkich państw Bałkanów Zachodnich – Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii Północnej, Kosowa oraz Albanii. Depopulacja, czyli trwałe, dobrowolne zmniejszanie się liczby ludności na danym obszarze, coraz wyraźniej zauważalna jest w całym regionie. Należy jednak podkreślić, że problem ten nie jest zjawiskiem nowym i nie dotyczy jedynie państw Bałkanów Zachodnich – jest to zjawisko charakteryzujące coraz większą liczbę państw europejskich. 
Co gorsza, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących pozytywnych zmian w negatywnym trendzie demograficznym. Wpływ na to mają przede wszystkim niski poziom dzietności oraz emigracja – w tym emigracja młodego pokolenia. Najczęstszym kierunkiem emigracyjnym mieszkańców Bałkanów wciąż pozostają państwa Europy Zachodniej, a w ostatnich latach szczególnie Niemcy. 

Link do całego tekstu:

Udostępnij