7 listopada 2022

Otwarcie Centrum Badawczego 3SI przy Instytucie Studiów Politycznych PAN / Marlena Gołębiowska i Łukasz Lewkowicz

Otwarcie Centrum Badawczego 3SI przy Instytucie Studiów Politycznych PAN / Marlena Gołębiowska i Łukasz Lewkowicz

3 listopada 2022 r. Marlena Gołębiowska i dr Łukasz Lewkowicz wzięli udział w seminarium organizowanym przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: „Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy”.

Tego samego dnia miała miejsce Inauguracja Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN.

Udostępnij