15 czerwca 2023

Podsumowanie LUBLIN CENTRAL EUROPE FORUM 2023 – relacja wideo

Podsumowanie LUBLIN CENTRAL EUROPE FORUM 2023 – relacja wideo

W dniach 29-30 maja 2023 roku odbyła się trzecia edycja LUBLIN CENTRAL EUROPE FORUM

29 maja 2023 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie – z Inicjatywy Instytutu Europy Środkowej i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS – została podpisana Deklaracja Przedstawicieli ośrodków akademickich i analitycznych Polski, Litwy i Ukrainy o utworzeniu „Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego”. Odbyła się również debata: „Lublin Triangle: the Power of Regionalism in the Changing Global System„. 

Treść deklaracji w PDF

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasador Republiki Litewskiej w RP, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Wojewoda Lubelski, Prezydent Lublina oraz przedstawiciele władz samorządowych Województwa. 

Sygnatariuszami deklaracji są przedstawiciele czołowych Ośrodków akademickich z Wilna, Kowna, Kijowa oraz Lwowa a także ukraińskich i litewskich instytucji eksperckich. 

Sieć ma stanowić zaplecze intelektualno-eksperckie rządów państw Trójkąta Lubelskiego dostarczając merytorycznych analiz na temat rozwoju sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwych scenariuszy i perspektyw współpracy po jej zakończeniu. Wolą Sygnatariuszy jest również to, aby stanowiła platformę koordynacji badań z zakresu stosunków międzynarodowych w naszym regionie, zwłaszcza w obliczu radykalnych, złożonych i trudnych do przewidzenia zmian ładu międzynarodowego i wzrastającego zapotrzebowania ośrodków politycznych Polski, Litwy i Ukrainy na wiedzę o tych zmianach i rekomendacje niezbędne do optymalizacji podejmowanych decyzji i działań. Współpraca ma również służyć wzmacnianiu obecności i pozycji ośrodków akademickich i eksperckich trzech państw w europejskiej i globalnej przestrzeni badawczej.

Polecamy relację z wydarzenia w TVP Lublin

https://lublin.tvp.pl/70184793/deklaracja-o-utworzeniu-akademickoanalitycznego-trojkata-lubelskiego-podpisana

i fotorelację na stronach Radia Lublin

Podpisanie deklaracji o utworzeniu Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego

30 maja odbyły się w Instytucie cztery panele dyskusyjne:

■ PANEL 1 / Rebuilding Ukraine: Navigating Ongoing and Post-War Challenges

■ PANEL 2 / Rethinking Security in the Baltic Sea Region After Russia’s Invasion of Ukraine

■ PANEL 3 / The Balkans in the Shadow of War in Ukraine

■ PANEL 4 / Between War and Peace: New Challenges to the Visegrad Group

Program całego wydarzenia dostępny jest na naszej stronie, niebawem zapraszamy do obejrzenia rejestracji wideo.

Udostępnij