16 stycznia 2023

Polecamy Rocznik 3/2022: Społeczeństwo obywatelskie czy ruch oburzonych? Zmiany społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Redakcja zeszytu: Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Polecamy Rocznik 3/2022: Społeczeństwo obywatelskie czy ruch oburzonych? Zmiany społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Redakcja zeszytu: Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Polecamy Rocznik 3/2022: Społeczeństwo obywatelskie czy ruch oburzonych? Zmiany społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Redakcja zeszytu: Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Agnieszka Demczuk, Ruch antyszczepionkowy w Polsce i jego kabiny pogłosowe w alt-internet w latach 2020-2022
Monika Sidor,  Partycypacja protestu podczas pandemii COVID-19 w wybranych polskich miastach 
Michał Lubicz Miszewski, Juraj Marušiak, Skutki społeczne pandemii COVID-19 w Republice Słowackiej
Grażyna Piechota, „Strajk Kobiet”. Zmiany społeczno-kulturowe jako efekt protestów w Polsce
Mira Malczyńska-Biały, Ruch konsumencki jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Michał Klonowski, Wpływ pandemii COVID-19 na realizację samorządu przez obywateli na przykładzie wyborów i referendów w trakcie kadencji w Polsce
Krzysztof Koźbiał, Społeczeństwo obywatelskie a stosunek do instytucji politycznych w Republice Czeskiej
Łukasz Lewkowicz, Ekstremizm prawicowy Partii Ludowej-Nasza Słowacja w Republice Słowackiej: ideologia i praktyka polityczna
Krzysztof Żarna, Rola i znaczenie Społeczeństwa Przeciwko Przemocy w aksamitnej rewolucji na Słowacji (17-29 listopada 1989 r.)
Piotr Rudkouski, Tło aksjologiczne protestów 2020 roku i powyborczego kryzysu politycznego na Białorusi
Aleksander Łaniewski, „Мир хатам, війна палацам!” Ukraińscy anarchiści wobec teorii i praktyk Euromajdanu
Konrad Świder, Andrzej Walicki i jego triada: Rosja – Polska – marksizm

Link do całego Zeszytu:

https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2022/3/
Udostępnij