3 grudnia 2021

Prace IEŚ: High-tech w Europie Środkowej. Znaczenie sektora zaawansowanych technologii w dekadzie pomiędzy kryzysami – autorstwa Marleny Gołębiowskiej

Prace IEŚ: High-tech w Europie Środkowej. Znaczenie sektora zaawansowanych technologii w dekadzie pomiędzy kryzysami – autorstwa Marleny Gołębiowskiej

Zapraszamy do lektury Prac IEŚ 10/2021: High-tech w Europie Środkowej. Znaczenie sektora zaawansowanych technologii w dekadzie pomiędzy kryzysami autorstwa Marleny Gołębiowskiej

Przechodzenie w kierunku sektorów zaawansowanych technologii (high-tech) to niezwykle ważne i dalekosiężne w skutkach zjawisko gospodarcze. Technologie postrzegane są bowiem jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i główny katalizator współczesnych zmian strukturalnych gospodarek. Polityka dotycząca rozwoju technologicznego stanowi także rdzeń strategii Unii Europejskiej – i to już od czasu podpisania pierwszych traktatów wspólnotowych oraz ustanowienia europejskich programów ramowych w zakresie badań naukowych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Link do tekstu:

Udostępnij