15 czerwca 2022

Prace IEŚ: (Nie)zapomniane rodziny – pamięć o dynastii Karađorđeviciów w Serbii / Agata Domachowska

Prace IEŚ: (Nie)zapomniane rodziny – pamięć o dynastii Karađorđeviciów w Serbii / Agata Domachowska

Polecamy najnowsze Prace IEŚ: (Nie)zapomniane rodziny – pamięć o dynastii Karađorđeviciów w Serbii autorstwa dr hab. Agaty Domachowskiej.

Tekst w całości dostępny jest na naszej stronie:
https://ies.lublin.pl/prace/2022-001/

Wraz z rozpadem państwa jugosłowiańskiego oraz zapoczątkowaniem procesu transformacji systemowej można zauważyć wzmacnianie pamięci o dynastiach zarówno w Serbii, jak i w innych państwach regionu Bałkanów. Dynastie królewskie stanowią część nie tylko dziedzictwa narodowego, kulturowego i historycznego narodów bałkańskich, ale także ich tożsamości. Podmiotami zaangażowanymi we wzmacnianie pamięci o dynastiach bałkańskich są przede wszystkim potomkowie rodzin królewskich.
W Serbii, w przestrzeni publicznej państwa oraz w obszarze szeroko pojętej kultury istnieje wiele miejsc pamięci o członkach dynastii, wciąż powstają też nowe. Potomkowie Karađorđeviciów zaangażowani są nie tylko w proces wzmacniania pamięci o dynastii, ale także w procesy rehabilitacyjne oraz w odzyskanie odebranego im po zakończeniu II wojny światowej mienia.
Potomkowie Karađorđeviciów prezentują siebie jako depozytariuszy pamięci o czasach sprzed epoki komunizmu w Serbii, a także jako reprezentantów ofiar reżimu komunistycznego. We wzmacnianie pamięci o ostatniej serbskiej dynastii zaangażowane są różne organizacje monarchistyczne, ale także konserwatywne i prawicowe partie polityczne.

Udostępnij