6 września 2023

Prezentacja raportu: Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Redakcja: Beata Surmacz, Michał Paszkowski

Prezentacja raportu: Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Redakcja: Beata Surmacz, Michał Paszkowski

6 września 2023 roku na Forum Ekonomicznym w Karpaczu miała miejsce prezentacja raportu: Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Redakcja: Beata Surmacz, Michał Paszkowski. Wydarzenie odbyło się w ramach ścieżki tematycznej Europa Karpat, której Instytut był współorganizatorem. 

Raport Instytutu Europy Środkowej obejmuje analizę sytuacji energetycznej oraz realizowanej polityki bezpieczeństwa energetycznego 20 państw Europy Środkowej i Wschodniej. W publikacji zostały przedstawione uwarunkowania funkcjonowania rynków energetycznych analizowanych państw, w tym istniejąca struktura bilansu energetycznego, baza surowcowa oraz infrastruktura importowa. Tego typu zmienne wpływają na realizowaną politykę energetyczną państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz decydują o kluczowych wyzwaniach w wymierza energetycznym. Obok prezentacji raportu zostanie przeprowadzona dyskusja na temat zagrożeń i wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Prezentacja: Beata Surmacz, Michał Paszkowski (IEŚ)

Komentatorzy:

  1. Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska (Polska)
  2. Paweł Szczeszek, prezes zarządu, TAURON Polska Energia SA, (Polska)
  3. Rastislav Ňukovič, dyrektor generalny, Eustream AS (Słowacja)
  4. Marcin Chludziński, prezes zarządu, GAZ-SYSTEM SA, (Polska)
  5. Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki, ORLEN SA, (Polska)

Udostępnij