4 stycznia 2022

Prezentujemy RAPORT: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy

Prezentujemy RAPORT: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy

Międzynarodowy Zespół Badań Stosunków Polski i Ukrainy, który współtworzą Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki oraz Instytut Europy Środkowej, zaprasza do zapoznania się z raportem: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy.

W raporcie przedstawiono pogłębioną, wielopłaszczyznową analizę stosunków Polski i Ukrainy w kontekście zmieniającego się środowiska międzynarodowego. Zaprezentowano punkty widzenia polskich i ukraińskich ekspertów na stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy oraz sformułowano rekomendacje dla instytucji polityki zagranicznej obu państw.

Wersja polska raportu:

Wersja ukraińska raportu:

„Przygotowanie i wydanie raportu sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Umowa nr MEiN/2021/DWM/220 na wykonanie projektu pn. Stan i perspektywy partnerstwa Polski i Ukrainy w warunkach geopolitycznych zmian. Diagnoza i rekomendacje dla praktyki politycznej”.

I część raportu „Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski” została przygotowana przez zespół badaczy:

▪ prof. dr hab. Marek Pietraś – kierownik, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

▪ prof. dr hab. Walenty Baluk – koordynator, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

▪ prof. dr hab. Waldemar Paruch, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

▪ dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

▪ dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Z-ca Dyrektora Instytutu Europy Środkowej

▪ dr hab. Konrad Pawłowski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej

▪ dr hab. Mariusz Sienkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

▪ dr hab. Bogdan Borowik, Instytut Nauk o Komunikowaniu i Mediach UMCS

▪ dr Jakub Olchowski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej

▪ dr Agata Tatarenko, Instytut Europy Środkowej

▪ dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej

▪ dr Nadia Gergało-Dąbek, Centrum Europy Wschodniej UMCS

▪ dr Marta Drabczuk, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej

▪ dr Sergiusz Kuczyński

▪ dr Anna Bazhenova, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej

▪ dr Łukasz Lewkowicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej

▪ dr Aleksandra Zonik-Kuczyńska, Instytut Europy Środkowej

II część raportu „Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Ukrainy” została przygotowana przez zespół badaczy:

▪ prof. dr hab. Hrigorii Perepelytsya – kierownik, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ prof. dr hab. Serhiy Danylenko – koordynator, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ prof. dr hab. Mykola Doroshko – koordynator, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ prof. dr hab. Viktor Matviyenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ prof. dr hab. Valery Kopiyka, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ prof. dr hab. Mykola Ozhevan, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy

▪ doc. dr V. Konstantynov, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ doc. dr Anton Nanavov, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN 168 im. T. Szewczenki

▪ doc. dr Vasyl Matei, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ doc. dr Ilya Gavrilenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

▪ doc. dr Olena Shevchenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

Udostępnij