5 października 2023

Polecamy naszą najnowszą monografię EUROPA KARPAT – BUDOWANIE MARKI. OD TEORII DO PRAKTYKI

Polecamy naszą najnowszą monografię EUROPA KARPAT – BUDOWANIE MARKI. OD TEORII DO PRAKTYKI

7 października odbyła się na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza promocja naszej najnowszej monografii EUROPA KARPAT – BUDOWANIE MARKI. OD TEORII DO PRAKTYKI, pod red. Beaty Surmacz i Jana Pomorskiego

Publikacja jest w całości dostępna na naszej stronie.

Wśród gości wydarzenia byli Marek Kuchciński, jeden ze współtwórców idei Europy Karpat jako podmiotu transgranicznej, międzynarodowej współpracy, rektorzy Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej, przedstawiciele władz samorządowych, autorzy publikacji i analitycy z Lublina i Rzeszowa.

Monografia jest dedykowana pamięci prof. dr hab. Waldemara Parucha, współtwórcy – obok Marka Kuchcińskiego – idei Europy Karpat jako podmiotu transgranicznej i transnarodowej współpracy. Przez stulecia Karpaty były naturalną granicą podziału Europy na Północ i Południe, i dopiero w XXI wieku – potraktowane podmiotowo – stały się podstawą integracji wewnątrzeuropejskiej: budowania czegoś, co łączy, a nie dzieli państwa, narody i wspólnoty etniczne Karpat, stanowiąc o wielowymiarowym bogactwie tej części Europy. Stąd nasza opowieść o Europie Karpat jako o pewnej idei politycznej, opowieść o praktykach dnia codziennego: muzyce i folklorze, duchowości karpackich sanktuariów, walorach uzdrowiskowych i leczniczych Karpat, ale również opowieść o współczesnych inicjatywach budujących przestrzeń dla współpracy: Via Carpatia, współpraca politechnik, strategia karpacka czy projekt „Cyfrowa Europa Karpat”.

Udostępnij