16 kwietnia 2024

SEMINARIUM: BEZPIECZEŃSTWO REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO PO AKCESJI FINLANDII I SZWECJI DO NATO / 16 KWIETNIA 2024

SEMINARIUM: BEZPIECZEŃSTWO REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO PO AKCESJI FINLANDII I SZWECJI DO NATO / 16 KWIETNIA 2024

9:00-9:15 Otwarcie seminarium i powitanie gości
dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej
dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG, Dyrektor Instytutu Politologii UG


9:15-9:45 Prezentacja Instytutu Europy Środkowej i Instytutu Politologii UG


9:45-11:00 Panel I: 
Państwa regionu Morza Bałtyckiego wobec przeobrażeń środowiska bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO
moderacja: dr hab. Jakub Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
paneliści: prof. dr hab. Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański
dr Justyna Olędzka, Uniwersytet w Białymstoku
dr Damian Szacawa, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


11:30-12:45 Panel II: The militarization of Russia’s Baltic policy: implications for the states of the region
moderator: dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Institute of Central Europe / The John Paul II Catholic University of Lublin
panellists: dr Jakub Bornio, Institute of Central Europe / University of Wrocław
dr Kristina Henriksson, Laurea University of Applied Sciences
dr Harri Ruoslahti, Laurea University of Applied Sciences
rear-admiral professor Tomasz Szubrycht, PhD, DSc, Rector-Commandant, Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte
dr Łukasz Wyszyński, Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte


12:45-13:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium

Organizatorzy: Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4
Data: 16 kwietnia 2024 r. / godz. 9:00-13:00 / Aula S 209

Udostępnij