4 kwietnia 2023

Seminarium naukowe: Percepcja i współczesny obraz wojen

Seminarium naukowe: Percepcja i współczesny obraz wojen

3 kwietnia odbyło się seminarium naukowe, poświęcone problematyce współczesnych wojen i konfliktów oraz ich percepcji na arenie międzynarodowej. W trakcie seminarium przedstawione zostały wyniki badań dotyczące wybranych wojen i konfliktów w ujęciu porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem agresji Federacji Rosyjskiej i trwającej wojny w Ukrainie.

Seminarium naukowe organizowane jest we współpracy Instytutu Europy Środkowej z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, jako część projektu kierowanego przez dr Edytę Chwiej, w konkursie WSMiP na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Udostępnij