10 maja 2024

Seminarium: Unia Europejska w obliczu reform traktatowych i perspektywy rozszerzenia / 14 maja 2024 r. / Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (Warszawa)

Seminarium: Unia Europejska w obliczu reform traktatowych i perspektywy rozszerzenia / 14 maja 2024 r. / Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (Warszawa)

Unia Europejska w obliczu reform traktatowych i perspektywy rozszerzenia 

Data: 14 maja 2024 roku, godz. 14.00-16.00

Miejsce: Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, ul. Jasna 14/16a, Warszawa, (sala w Centrum Multimedialnym Europa Experience)

Otwarcie seminarium:

dr Kinga Schlesinger, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

prof. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski / ekspert Team Europe Direct Komisji Europejskiej

Wprowadzenie do dyskusji: 

dr Andrzej Dumała, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej /ekspert Team Europe Direct Komisji Europejskiej

Uczestnicy dyskusji:

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski / ekspert Team Europe Direct Komisji Europejskiej

doc Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski / Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

prof. Olga Barburska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego / Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

prof. Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

dr Spasimir Domaradzki, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Warszawski / ekspert Team Europe Direct Komisji Europejskiej

dr Małgorzata Pacek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego / Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa / ekspertka Team Europe Direct Komisji Europejskiej

dr Iryna Pawłowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Andrzej Sadecki, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie 

prof. Monika Sus, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie / ekspertka Team Europe Direct Komisji Europejskiej

dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) 

dr Agata Tatrenko, kierowniczka Zespołu Wyszehradzkiego, Instytut Europy Środkowej 

prof. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski / ekspertka Team Europe Direct Komisji Europejskiej

prof. Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

Organizatorzy: 

Instytut Europy Środkowej w Lublinie 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

Team Europe Direct przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce 

Udostępnij