15 grudnia 2022

Serbski przekaz medialny wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę / Konrad Pawłowski dla Stop Fake PL

Serbski przekaz medialny wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę / Konrad Pawłowski dla Stop Fake PL

Polecamy wypowiedz dr hab. Konrada Pawłowskiego dla portalu Stop Fake PL

Analiza treści mediów serbskich w okresie po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. pozwala na stwierdzenie, że z uwagi na obecne w przestrzeni informacyjnej narracje życzliwe wobec Rosji lub otwarcie prorosyjskie, przekaz medialny kierowany do serbskiego społeczeństwa przynajmniej częściowo odbiega od tego, co można zobaczyć w prasie i telewizji większości państw europejskich, gdzie wyraźnie wskazuje się na niesprowokowany, agresywny i bezprawny charakter działań Rosji wobec Ukrainy. Powyższa specyfika została dostrzeżona przez Komisję Europejską, która stwierdziła w październiku 2022 r., że „[…] część mediów serbskich była zaangażowana w otwartą i prorosyjską kampanię dezinformacji”.

Link do całego artykułu

Udostępnij