4 kwietnia 2024

Spotkanie dyrekcji IEŚ z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzejem Szeptyckim

Spotkanie dyrekcji IEŚ z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzejem Szeptyckim

3 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie prof. Beaty Surmacz (dyrektor IEŚ) oraz prof. Tomasza Stępniewskiego, (zastępcy dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych) z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową prof. Andrzejem Szeptyckim.

Rozmowy dotyczyły wojny na Ukrainie, współpracy międzynarodowej oraz sytuacji studentów i pracowników badawczych z Ukrainy w Polsce, a także wiz dla studentów zagranicznych.

Udostępnij