16 listopada 2023

Spotkanie eksperckie pt. ”Ewolucja współczesnej dyplomacji” z dr hab. Beatą Surmacz

Spotkanie eksperckie pt. ”Ewolucja współczesnej dyplomacji” z dr hab. Beatą Surmacz

Dyplomacja rozumiana jako narzędzie realizacji priorytetów polityki zagranicznej nieustannie się rozwija wraz ze zmieniającym się światem. Jakie są nowe rodzaje dyplomacji? Jak wyglądała droga jej ewolucji i jaką formę może przybrać w przyszłości?

14 listopada odbyło się – na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS – spotkanie eksperckie pt. ”Ewolucja współczesnej dyplomacji” z dr hab. Beatą Surmacz. Spotkanie było poświęcone wpływowi nowoczesnych narzędzi na rozwój i nowy kształt dyplomacji oraz zależnościom między globalizacją i fragmentacją systemu międzynarodowego, a sposobami realizacji polityki zagranicznej.
⠀⠀⠀
Dr hab. Beata Surmacz – doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także Dyrektor Instytutu Europy Środkowej. Autorka wielu publikacji oraz artykułów poświęconych dyplomacji, w tym: „Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje”.

Organizatorzy:

  • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
  • Instytut Andersa
  • Samorząd Studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS
    Patronat nad wydarzeniem objęło Forum Młodych Dyplomatów
    ⠀⠀⠀
    Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Służby Zagranicznej

Udostępnij