21 lutego 2023

Spotkanie robocze z naukowcami z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Instytutu Socjologii UMCS

Spotkanie robocze z naukowcami z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Instytutu Socjologii UMCS

15 lutego 2023 r. w Instytucie Europy Środkowej odbyło się spotkanie robocze, w którym ze strony IEŚ uczestniczyli dr Hanna Bazhenova i dr Jakub Olchowski z Zespołu Wschodniego. Gośćmi Instytutu byli pracownicy naukowi (socjologowie i politologowie) z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Instytutu Socjologii UMCS, którzy realizują wspólny projekt, dotyczący transgranicznego zarządzania kryzysowego i sytuacji uchodźców wojennych. W trakcie spotkania wymieniono się doświadczeniami i informacjami, rozmawiano także na temat przyszłej współpracy.

Udostępnij