29 czerwca 2022

Środa z Instytutem Europy Środkowej w Kurierze Lubelskim – Niejasna perspektywa akcesji państw Bałkanów Zachodnich do UE wyzwaniem dla stabilności regionu / dr hab. Konrad Pawłowski

Środa z Instytutem Europy Środkowej w Kurierze Lubelskim – Niejasna perspektywa akcesji państw Bałkanów Zachodnich do UE wyzwaniem dla stabilności regionu / dr hab. Konrad Pawłowski