Autor: Anna Pietroń

Inicjatywa Trójmorza: szanse i wyzwania po szczycie w Rydze

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: INICJATYWA TRÓJMORZA: SZANSE I WYZWANIA PO SZCZYCIE W RYDZE, które odbyło się 29 czerwca (środa) o godzinie 11.00 na platformie ZOOM W dniach 20-21 czerwca 2022 r. Łotwa była organizatorem 7. Szczytu Inicjatywy Trójmorza. W Rydze zdecydowano o nadaniu Ukrainiespecjalnego statusu partnera uczestniczącego oraz wybrzmiała deklaracja...

Więcej →
5 lipca 2021

Inicjatywa Trójmorza z perspektywy samorządów – podpisanie Deklaracji Lubelskiej

Rozmowa nr 170

Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza odbyły się w Lublinie. W wydarzeniu udział wzięli czołowi politycy naszego państwa, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Dyskutowano, między innymi, o bezpieczeństwie energetycznym, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz transformacji cyfrowej. Podpisano też Deklarację Lubelską w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Z kolei w tym tygodniu w Bułgarii odbędzie się szczyt tej Inicjatywy. W lubelskich obradach udział wzięli analitycy IEŚ dr Łukasz Lewkowicz i Marlena Gołębiowska. Oto ich spostrzeżenia.

1 lipca 2021

Coraz więcej mieszkańców Europy Środkowej pracuje zdalnie – są jednak spore różnice między państwami

Rozmowa nr 169

Pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na rozwój pracy zdalnej. Szczególnie jest to widoczne w państwach lepiej rozwiniętych i w takich branżach jak ICT oraz w usługach prawniczych, rachunkowo-księgowych czy doradztwie podatkowym. W naszym regionie praca zdalna najszerzej została wprowadzona w Estonii, a w najmniejszym stopniu w Bułgarii. Jest to uzależnione od rozwoju cyfryzacji oraz znaczenia tych branż w poszczególnych państwach – wyjaśnia analityk z Zespołu Bałtyckiego IEŚ Marlena Gołębiowska.

Zespół Wyszehradzki

Webinarium: Polska w oczach mediów na Ukrainie, Białorusi i Litwie, 29.06.2021

Instytut Europy Środkowej serdecznie zaprasza do obejrzenia webinarium „Polska w oczach mediów na Ukrainie, Białorusi i Litwie”, które odbyło się 29.06.2021 r. Uczestnicy:• Julia Alieksiejewa, grupa reporterska Outriders, koordynatorka magazynu Outblock, poświęconego Ukrainie, Białorusi i Rosji• Paweł Bobołowicz, wieloletni korespondent Mediów Wnet na...

Więcej →

Zespół Wyszehradzki

Webinarium: Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej? / 17.06.2021

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają do obejrzenia webinarium pt....

Więcej →
10 czerwca 2021

Kosowo i Serbia wracają do stołu negocjacyjnego

Rozmowa nr 165

Kosowo i Serbia wracają do stołu negocjacyjnego. Normalizacja wzajemnych relacji jest konieczna, aby oba państwa mogły w przyszłości wejść do Unii Europejskiej. Do tego jednak bardzo daleka droga. Prowadzone od lat rozmowy nie przynoszą wymiernych efektów. Serbia nie uznaje kosowskiej państwowości, a Kosowo nie chce przyznać szczególnych praw Serbom. Co dzieli obie społeczności i jaką rolę odegrają w rozmowach premier Kosowa Albin Kurti i prezydent Serbii Aleksandar Vučić – wyjaśnia kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ dr hab. Konrad Pawłowski.

10 czerwca 2021

Niepewna przyszłość prezydenta Czech – wniosek o pozbawienie urzędu Milosza Zemana

Rozmowa nr 164

Czarne chmury zbierają się nad prezydentem Czech Miloszem Zemanem. Jedna z senackich komisji domaga się wszczęcia procedury odsunięcia go od władzy. Głównym powodem ma być śledztwo dotyczące eksplozji w czeskich składach z amunicją w 2014 roku. Rząd oskarżył o to Rosję, jednak sam prezydent Czech stwierdził, że nie ma na to dowodów. Taka postawa głowy państwa spowodowała falę krytyki i decyzję komisji senackiej. O tym, co może się wydarzyć na czeskiej scenie politycznej, mówi kierownik Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Agata Tatarenko.

10 czerwca 2021

Cerkiew a polityka – zmiany w Kościele prawosławnym w Serbii i Czarnogórze

Rozmowa nr 163

Wybór nowego patriarchy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej oraz metropolity Czarnogóry i Przymorza nie pozostaje bez wpływu na politykę. Szczególnie jest to widoczne w Czarnogórze. Zmarły w październiku ubiegłego roku metropolita Amfilohije odegrał ogromną rolę w antyrządowych protestach i przyczynił się do odsunięcia od władzy Demokratycznej Partii Socjalistów. Czy nowy metropolita – biskup Joannikije – będzie miał równie silną pozycję i jak będą wyglądały relacje z obozem rządzącym, prezydentem i opozycją? Na te pytania odpowiada dr hab. Agata Domachowska z Zespołu Bałkańskiego IEŚ.

10 czerwca 2021

Państwa nordyckie utrzymają wysoką pomoc rozwojową

Rozmowa nr 162

Państwa nordyckie konsekwentnie utrzymują wysoki poziom pomocy rozwojowej – szczególnie przeznaczonej dla państw z Afryki i Azji. W Europie największym jej odbiorcą jest Ukraina. W świetle ostatnich danych państwa te znalazły się w czołówce donatorów, którzy przekazali najwięcej środków finansowych w relacji do dochodu narodowego brutto. Niestety pandemia wpłynie na wysokość tej pomocy w najbliższych latach – informuje dr Damian Szacawa z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

29 kwietnia 2021

Serbowie krytycznie oceniają NATO i jednocześnie z nim współpracują

Rozmowa nr 148

Niedawno minęły 22 lata od rozpoczęcia nalotów NATO na Jugosławię. Były one spowodowane brutalnym konfliktem zbrojnym w Kosowie, które wówczas było częścią Jugosławii. Naloty miały skłonić jugosłowiańskie władze do podjęcia negocjacji w sprawie przyszłości tego regionu. Bomby spadły na cele wojskowe w samym Kosowie, ale także na obiekty administracyjne czy na infrastrukturę komunikacyjną w Serbii. Według najbardziej prawdopodobnych danych śmierć poniosło około 500 osób cywilnych. Wydarzenia sprzed ponad 20 lat są bardzo krytycznie oceniane przez Serbów, którzy uważają się za ofiary konfliktu. Zupełnie inny pogląd na ten temat mają Albańczycy. O bezpośrednich przyczynach nalotów mówi kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ dr hab. Konrad Pawłowski.

26 kwietnia 2021

Mija 35 lat od katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu – czego nauczyła nas ta tragedia?

Rozmowa nr 147

35 lat temu w Czarnobylu doszło do największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. W wyniku błędów konstrukcyjnych i zaniedbań wybuchł jeden z reaktorów, co spowodowało uwolnienie do atmosfery materiału promieniotwórczego. Skażone zostały znaczne obszary pogranicza Ukrainy, Białorusi i Rosji, a radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się na całą Europę. W Polsce zdecydowano się na podawanie dzieciom i młodzieży płynu Lugola, co miało zapobiec ewentualnemu wzrostowi zachorowalności na raka tarczycy.
Świadkowie tamtych wydarzeń mówią o strachu, niepewności, nieufności do komunikatów podawanych przez ówczesne władze ZSRR oraz bohaterstwie strażaków walczących z pożarem elektrowni.
O znaczeniu katastrofy, między innymi w wymiarze politycznym, mówią: kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Jakub Olchowski oraz starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej IEŚ dr Marta Drabczuk.

23 kwietnia 2021

Energetyka oparta na węglu w odwrocie – poważne wyzwania przed państwami regionu

Rozmowa nr 146

Rezygnacja z energetyki opartej na węglu jest sporym problemem dla państw naszego regionu. Konieczność zmniejszenia emisji dwutlenku węgla spowodowała zwrot w stronę odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej. W 2019 roku w Polsce z węgla wytworzono prawie 74 procent energii. Do 2030 roku udział ten ma się zmniejszyć do około 56 procent. W podobnej sytuacji są Czechy i Bułgaria. Państwa te muszą się liczyć z poważnymi wydatkami w tym obszarze oraz z niemałymi kosztami społecznymi, związanymi ze zmianą struktury zatrudnienia – zauważa dr Michał Paszkowski z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

23 kwietnia 2021

Ambitne założenia Strategii Bezpieczeństwa Wojennego Ukrainy

Rozmowa nr 145

Potwierdzenie prozachodnich aspiracji, system obrony powszechnej i głęboka reforma sił zbrojnych – to główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Wojennego Ukrainy. Dokument został niedawno podpisany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i tym samym wszedł w życie. W ocenie specjalistów potwierdza on ukraińskie aspiracje związane z członkostwem w NATO i w Unii Europejskiej. Z jednej strony w strategii wskazuje się Federację Rosyjską jako państwo stwarzające największe zagrożenie, a z drugiej – po raz pierwszy definiuje się bezpieczeństwo nie tylko w kategorii problemu militarnego. Dokument pozytywnie ocenia kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Jakub Olchowski.

15 kwietnia 2021

Coraz więcej rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą – demonstracja siły czy coś więcej?

Rozmowa nr 144

Rosyjska demonstracja siły przy granicy z Ukrainą wzbudza bardzo duże zaniepokojenie – nie tylko w Kijowie. Rosyjskie władze ściągnęły na tereny przygraniczne tysiące żołnierzy, a także ciężki sprzęt. Zdaniem większości obserwatorów, w ten sposób Rosja chce spowodować zmianę ukraińskiej polityki prowadzonej wobec środowisk prorosyjskich, Donbasu i Krymu. O obecnej sytuacji rozmawiali już telefonicznie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. Co dalej – wyjaśnia starszy analityk Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Andrzej Szabaciuk.

15 kwietnia 2021

Słoweński „Marszałek Twitto” z coraz mniejszym poparciem

Rozmowa nr 143

Słoweńcy coraz mniejszym zaufaniem obdarzają premiera Janeza Janšę i rządzącą koalicję. Dodatkowo kolejni politycy opuszczają jej szeregi. Ma to związek ze sposobem prowadzenia polityki przez premiera, w tym przede wszystkim z poważnym konfliktem ze słoweńskimi mediami publicznymi. Wzorując się na byłym prezydencie USA Donaldzie Trumpie, Janez Janša zdecydował się na rozwinięcie komunikacji ze Słoweńcami za pomocą Twittera. Otrzymał nawet pseudonim „Marszałek Twitto”, co z kolei nawiązuje do byłego przywódcy Jugosławii, marszałka Josipa Broz Tito. Co czeka Słowenię w najbliższych miesiącach? Na to pytanie odpowiada dr Jan Muś z Zespołu Bałkańskiego IEŚ.

15 kwietnia 2021

Słowacy przebadali rosyjski Sputnik V. Rosja protestuje

Rozmowa nr 142

Słowacy wysyłają rosyjską szczepionkę Sputnik V na badania na Węgry. Mają wątpliwości co do jej składu i jednocześnie twierdzą, że nie otrzymali od strony rosyjskiej odpowiedniej dokumentacji. To z kolei oburzyło stronę rosyjską, która zażądała zwrotu 200 tysięcy przesłanych na Słowację szczepionek. Umowę o ich dostarczenie podpisał wcześniej były już premier – Igor Matovič. Decyzja ta spowodowała poważny kryzys polityczny – podkreśla dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ.

8 kwietnia 2021

Duże oczekiwania wobec nowych władz w Kosowie

Rozmowa nr 141

Czy duet Vjosa Osmani i Albin Kurti uzdrowi sytuację w Kosowie? Na to pytanie starają się odpowiedzieć eksperci, oceniając niedawne wybory w tym państwie. Najpierw sukces odniosła partia Vetëvendosje, na której czele stoi Albin Kurti, a później na prezydenta wybrano Vjosę Osmani. Lista problemów, przed którymi od lat stoi Kosowo, jest długa. Uzdrowienie gospodarki, normalizacja relacji z Serbią czy w końcu integracja z Unią Europejską to tylko niektóre z najważniejszych. Czekamy na pierwsze decyzje i zapowiadaną konsekwencję w realizacji obietnic – podkreślają dr hab. Agata Domachowska i dr hab. Konrad Pawłowski z Zespołu Bałkańskiego IEŚ.

7 kwietnia 2021

Rewolucja 4.0 nabiera tempa – Czechy liderem

Rozmowa nr 140

Pandemia dynamizuje rozwój cyfryzacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Niedawno jako przykład podawaliśmy Ukrainę, jednak w ujęciu ogólnoeuropejskim działania w tym kierunku najaktywniej prowadzą Niemcy i Czechy. Dlaczego? Ponieważ są to państwa z szeroko rozwiniętym przemysłem. Jak wygląda rewolucja 4.0 w naszej części Europy i co tak naprawdę oznacza – wyjaśnia Marlena Gołębiowska z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

1 kwietnia 2021

Słowne starcie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych z Chinami w tle

Rozmowa nr 139

Nazwanie przez jednego przywódcę państwa drugiego przywódcy mordercą może  mieć bardzo negatywne konsekwencje. Skierowanie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych takiego określenia pod adresem prezydenta Rosji rodzi niepokój o relacje między państwami, które posiadają największy na świecie arsenał atomowy. Jak będą się kształtować te relacje, gdzie są punkty wspólne, a gdzie będą się pojawiać coraz większe rozbieżności? Na te pytania odpowiada kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Jakub Olchowski

1 kwietnia 2021

Rozwój gospodarczy i demografia to główne tematy kampanii wyborczej w Albanii

Rozmowa nr 138

Albańscy politycy prześcigają się w pomysłach związanych z rozwojem gospodarczym i zatrzymaniem spadku populacji kraju. W kwietniu mają się odbyć wybory parlamentarne, w których największe szanse na zwycięstwo mają: Partia Demokratyczna i Partia Socjalistyczna. Albańczycy mają nadzieję na zdynamizowanie rozmów dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej, dzięki czemu w państwie przyspieszyłby rozwój gospodarczy. Pozwoliłoby to, między innymi, na ograniczenie emigracji zarobkowej. Obecnie poza granicami Albanii przebywa prawie 40 procent obywateli tego państwa – informuje starszy analityk w Zespole Bałkańskim IEŚ dr hab. Agata Domachowska.

24 marca 2021

Państwa Morza Bałtyckiego dynamicznie rozwijają projekty energetyczne

Rozmowa nr 137

Pandemia COVID-19 nie spowodowała opóźnień w rozwoju projektów energetycznych, które mają na celu uniezależnienie się od Rosji. Trwają prace nad rozbudową infrastruktury w Świnoujściu oraz nad gazociągiem Baltic Pipe. Wszelkie prognozy oraz plany przedsiębiorstw energetycznych przewidują dalszy wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Podobne przedsięwzięcia rozwijają także inne państwa regionu, jednak w niektórych z nich pojawiają się problemy z finansowaniem projektów. Dlaczego tak się dzieje – wyjaśnia dr Michał Paszkowski z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

24 marca 2021

Pandemia pozytywnie wpływa na rozwój cyfryzacji na Ukrainie

Rozmowa nr 136

Jednym z niewielu pozytywnych efektów pandemii COVID-19 na Ukrainie jest rozwój cyfryzacji. Obecna sytuacja spowodowała dynamiczną rozbudowę tego typu przedsięwzięć realizowanych w ostatnich latach. Dotyczą one praktycznie każdego obszaru życia społecznego na Ukrainie. Systemowe rozwiązania w zakresie cyfryzacji są realizowane w ramach Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego i znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w niedawno podpisanej przez prezydenta Ukrainy ustawie o powołaniu Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego – przekonuje dr Marta Drabczuk z Zespołu Europy Wschodniej IEŚ.

17 marca 2021

Koalicja rządowa na Słowacji zagrożona. Niestosowny żart premiera Matoviča przyczyną kryzysu w relacjach z Ukrainą

Rozmowa nr 134

Koalicja rządowa na Słowacji coraz bardziej podzielona. Przyczyną takiego stanu rzeczy są decyzje podejmowane przez premiera Igora Matoviča w sprawie pandemii, a dokładnie zakup w Rosji szczepionki na COVID-19. Część koalicjantów jest temu przeciwna i w konsekwencji może to doprowadzić nawet do upadku rządu. Dodatkowo doszło także do pogorszenia relacji z Ukrainą. W czasie jednego z wywiadów radiowych premier Matovič powiedział, że w zamian za rosyjską szczepionkę przekaże Rosji ukraińskie Zakarpacie. To stwierdzenie wywołało gwałtowną reakcję władz w Kijowie. O politycznym kryzysie na Słowacji, z pandemią w tle, rozmawiamy dr. Łukaszem Lewkowiczem z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ.

12 marca 2021

Pogłębia się współpraca wojskowa pomiędzy Białorusią a Rosją

Rozmowa nr 133

Coraz słabsza pozycja Alaksandra Łukaszenki wpływa na większą militarną obecność Rosji na Białorusi. Powstaną nowe, wspólne ośrodki szkoleniowe, przeprowadzone zostaną kolejne ćwiczenia sił zbrojnych, planuje się też zakup rosyjskiego sprzętu wojskowego. Białoruski przywódca zdaje sobie sprawę, że po sfałszowanych wyborach prezydenckich i masowych protestach Białorusinów utrzymuje się przy władzy przede wszystkim dzięki poparciu Rosji. To powoduje kolejne ustępstwa na jej rzecz, dotyczące np. problematyki wojskowej. Czy zatem stała obecność sił zbrojnych Rosji na terytorium Białorusi jest tylko kwestią czasu? Między innymi na to pytanie odpowiada kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Jakub Olchowski.

9 marca 2021

Pandemia pogłębi obszary ubóstwa w Europie

Rozmowa nr 130

Pandemia COVID-19 pogłębi obszary ubóstwa w Europie, zwłaszcza w południowej części kontynentu. Przed pandemią problem ten dotyczył około 22 milionów osób z tzw. nowych państw Unii Europejskiej. Trudno na razie wskazać, jak bardzo ta liczba wzrośnie. Należy przy tym pamiętać, że ubóstwo w poszczególnych państwach wygląda w różny sposób. Inaczej definiowane jest z perspektywy np. Luksemburga, a inaczej Czech czy Bułgarii – wskazują dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik i Marlena Gołębiowska z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.