9 października 2023

Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy w kontekście geopolityki regionu Europy Środkowo-Wschodniej / 11 października

Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy w kontekście geopolityki regionu Europy Środkowo-Wschodniej / 11 października

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy w kontekście geopolityki regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Słowo wstępne
• prof. Walerij Kopijka, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki
• prof. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS
• prof. Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej


Moderatorzy: prof. Mykoła Doroszko, prof. Walenty Baluk
Prelegenci (do 15 minut):
• prof. Hryhorij Perepełycia, KUN im. T. Szewczenki
• prof. Walenty Baluk, UMCS
Dyskusja (wystąpienia uczestników 3–5 minut) i podsumowanie

Uczestnicy dyskusji:
Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki
• prof. Mykoła Doroszko, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Regionalnych ISM KUN
• prof. Serhij Danyłenko, kierownik Katedry Komunikowania Międzynarodowego i Technologii Komunikacji
ISM KUN
• prof. Hryhorij Perepełycia, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zewnętrznej ISM KUN
• dr Bohdan Czerkas, Katedra Międzynarodowych Studiów Regionalnych ISM KUN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• prof. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS
• dr Nadia Gergało-Dąbek, Centrum Europy Wschodniej UMCS
• dr Marta Drabczuk, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Instytut Europy Środkowej w Lublinie
• dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS


Miejsce i czas: Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Kijów
11 października 2023 r., godz. 10:00–12:00 (wg czasu warszawskiego)
Języki: polski, ukraiński

Online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc5Mjk2NTItMmZjNy00ZTgwLWIxY2ItZjcxNzQzNzM5YmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%226d588057-0ecc-4985-8aa8-d4aed6e5d867%22%7d

Program w języku ukraińskim

Udostępnij