27 kwietnia 2022

Szczepan Czarnecki prowadził szkolenie w ramach projektu: NGOs/CSOs Skills Enhancement in the Western Balkans and Moldova

Szczepan Czarnecki prowadził szkolenie w ramach projektu: NGOs/CSOs Skills Enhancement in the Western Balkans and Moldova

W dniach 29-30 kwietnia 2022 r. w ramach projektu NGOs/CSOs Skills Enhancement in the Western Balkans and Moldova we współpracy z think-tankiem Strategic Analysis ze Słowacji, analityk IEŚ Szczepan Czarnecki prowadził szkolenie dla lokalnych organizacji poarządowych w Tiranie. Projekt, który uzyskał wsparcie merytoryczne IEŚ, ma na celu podniesienie kompetencji miękkich organizacji pozarządowych w regionie Bałkanów Zachodnich I Mołdawii, profesjonalizacę organizacji, a w efekcie zwiększenie ich udziału w procesie demokratyzacji oraz pogłębienie refleksji dot. UE.

Zdjęcia: https://twitter.com/JanCingel/status/1520312978863796224/photo/1

Strona projektu:

Udostępnij