29 września 2021

Trójkąt Lubelski wobec Białorusi – panel w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2021

Trójkąt Lubelski wobec Białorusi – panel w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2021

Zapraszamy na panel Trójkąt Lubelski wobec Białorusi, który odbędzie się 5 października 2021 roku o godzinie 10.15 w Hotelu Ibis Styles Lublin (al. Solidarności 7). Wydarzenie jest częścią X Jubileuszowej edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2021. Spotkanie będzie również transmitowane on-line.

Moderator:
Beata Surmacz – dyrektor Instytutu Europy Środkowej (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
Eduardas Borisovas – Ambasador Litwy w Polsce (Litwa)
Andrij Deszczycia – Ambasador Ukrainy w Polsce (Ukraina)
Paweł Łatuszka – członek prezydium białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, były Ambasador Białorusi w Polsce (Białoruś)
dr hab. Paweł Kowal – poseł na Sejm, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Polska)
Marcin Przydacz – Podsekretarz Stanu ds. bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska)

Szczegółowy program

Trójkąt Lubelski (Litwa, Polska, Ukraina) stanowi próbę zacieśniania współpracy regionalnej, nawiązującą do wielowiekowej tradycji i historycznych więzów politycznych, społecznych, kulturowych i geopolitycznych. Szczególnie z geopolitycznego punktu widzenia demokratyczna i wolna Białoruś w sposób naturalny mogłaby wzmocnić tę strukturę – zwłaszcza w obliczu działań Rosji, zmierzającej do ugruntowania swoich wpływów na Białorusi. Państwa tworzące Trójkąt Lubelski ze szczególną uwagą przyglądały się w ciągu ostatniego roku sytuacji polityczno-społecznej na Białorusi. W najbliższej perspektywie ta sytuacja pozostanie jednym z kluczowych wątków dyskusji na temat kształtu stosunków międzynarodowych w naszym regionie. Podczas panelu będziemy chcieli zastanowić się nad zbieżnością interesów uczestników Trójkąta lubelskiego wobec Białorusi, możliwością głębszej instytucjonalizacji współpracy oraz nad budowaniem rozpoznawalnej tożsamości inicjatywy. 
Rozważania dyplomatów uzupełni perspektywa praktyków współpracy transgranicznej – Prezydentów miast z regionu.

Udostępnij