28 kwietnia 2023

Udział dr. Jakuba Olchowskiego i dr Hanny Bazhenovej w III Forum Bezpieczeństwa „Wojna rosyjsko-ukraińska – w kierunku restytucji bezpieczeństwa militarnego”

Udział dr. Jakuba Olchowskiego i dr Hanny Bazhenovej w III Forum Bezpieczeństwa „Wojna rosyjsko-ukraińska – w kierunku restytucji bezpieczeństwa militarnego”

20 kwietnia 2023 roku dr Jakub Olchowski i dr Hanna Bazhenova z Zespołu Wschodniego IEŚ wzięli udział w III Forum Bezpieczeństwa „Wojna rosyjsko-ukraińska – w kierunku restytucji bezpieczeństwa militarnego” zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas obrad dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat pt. „Pozamilitarne skutki inwazji Rosji na Ukrainę”, natomiast dr Jakub Olchowski moderował panel pt. „Nowa architektura bezpieczeństwa w Europie jako następstwo wojny rosyjsko-ukraińskiej”.

Udostępnij