19 października 2023

Ukazał się artykuł Hanny Bazhenovej i Małgorzaty Bułkowskiej: Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wojny w Ukrainie dla polskiego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Ukazał się artykuł Hanny Bazhenovej i Małgorzaty Bułkowskiej: Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wojny w Ukrainie dla polskiego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Informujemy, że ukazał się artykuł dr Hanny Bazhenovej (Instytut Europy Środkowej) i dr Małgorzaty Bułkowskiej (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy) pt. Direct and Indirect Consequences of the War in Ukraine for Polish Trade in Agri-Food Products / Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wojny w Ukrainie dla polskiego handlu produktami rolno-spożywczymi, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”, 2023, vol. 376(3), s. 66–90.

Strona czasopisma: http://www.zer.waw.pl
Link do artykułu: http://www.zer.waw.pl/BEZPOSREDNIE-I-POSREDNIE-KONSEKWENCJE-WOJNY-W-UKRAINIE-DLA-POLSKIEGO-HANDLU-PRODUKTAMI,170892,0,2.html

Udostępnij