15 czerwca 2021

Webinarium: Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej? / 17 czerwca, godz. 10.00-11.30

Webinarium: Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej? / 17 czerwca, godz. 10.00-11.30

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej?, 17 czerwca 2021 roku, godz. 10.00-11.30. 

W czasie webinarium podjęte zostaną tematy związane z:

– sytuacją państw wschodniego sąsiedztwa UE powstałych 30 lat temu po rozpadzie Związku Radzieckiego

– sytuacją państw Bałkanów Zachodnich powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii 30 lat temu

– kształtem polityki wschodniej UE w dobie pandemii COVID-19

– zmianami zachodzącymi w otoczeniu państw wschodniego i południowego sąsiedztwa UE

– wpływem aktorów trzecich (Rosja, Turcja, Chiny itd.) na sytuację państw sąsiedztwa UE

Prelegenci:

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej /ekspert Team Europe Komisji Europejskiej 

Doc dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski 

Prof. Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski – wprowadzenie 

Prof. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prof. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prof. Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Rejestracja na webinarium pod następującym linkiem: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IOOAAsCHSlKvkVcq0w12qw

Udostępnij