12 marca 2024

Webinarium: Kryzys partnerstwa Polski i Ukrainy czy braki w komunikowaniu strategicznym? / 14 marca 2024 r.

Webinarium: Kryzys partnerstwa Polski i Ukrainy czy braki w komunikowaniu strategicznym? / 14 marca 2024 r.

Centrum Europy Wschodniej UMCS,

Zespół Międzynarodowego Komunikowania Politycznego ISM UMCS,

Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji INoPiA,

Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. Tarasa Szewczenki

oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie

zapraszają na webinarium

„Kryzys partnerstwa Polski i Ukrainy czy braki w komunikowaniu strategicznym?”

Termin: 14 marca 2024 r., godz. 14:30–16:30 (czasu warszawskiego)

Język: polski i ukraiński

Wydarzenie odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIyNmEyOGItMTk5OC00MzJmLWI2YWYtMTIzNmQ4ZDRjY2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%226b3aea1b-0508-4b68-888c-2de9fe82db00%22%7d

Program:

Powitanie uczestników:

  • prof. Wałerij Kopijka, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki
  • prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska, z-ca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS
  • prof. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego ISM UMCS

Moderatorzy: prof. Walenty Baluk , prof. Serhij Danylenko

Prelegenci:

  • Wołodymyr Lipkan, Katedra Komunikowania Międzynarodowego i Technologii Komunikacyjnych ISM KUN im. T. Szewczenki
  • Dmytro Tuzov, Radio NV (Ukraina)
  • dr Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego ISM UMCS, Instytut Europy Środkowej
  • Paweł Bobołowicz, Radio Wnet

 Uczestnicy dyskusji:

UKRAINA: H. Skorochod, RN Ukrainy; M. Synhajiwśka, UKRINFORM; dr J. Magda, Instytutu Polityki Światowej; prof. Mykoła Ożewan, Instytut Studiów Strategicznych; doc. O. Szewczenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki; doc. T. Petriw, Instytut Dziennikarstwa KUN im. T. Szewczenki; P. Moisiejew, Niezależna Rady Mediów; A. Sydorenko, Fundacja „Społeczność”; prof. A. Kruglaszow, CzUN im. J. Fed’kowycza; dr S. Żelichowski, Akademia Geopolityki i Geostrategii; dr B. Prach, Ukraiński Uniwersytet Katolicki

POLSKA: dr P. Andrusieczko, „Gazeta Wyborcza”; M. Chłystun, RMF FM; T. Nieśpiał, PR Lublin; D. Chaliński, TVP; M. Pietrasiewicz, TVP Lublin; prof. E. Podgajna, Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS; prof. L. Leszczenko, Uniwersytet Wrocławski; dr E. Kirwiel, Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS; dr N. Gergało-Dąbek, Centrum Europy Wschodniej UMCS; prof. A. Demczuk, Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji INoPiA UMCS; M. Superczyński, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL; C. Borowik, PR Lublin

Więcej informacji:

https://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,11507,kryzys-partnerstwa-polski-i-ukrainy-czy-braki-w-komunikowaniu-strategicznym,145509.chtm

Udostępnij