28 kwietnia 2021

Webinarium „NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA”, 29 kwietnia 2021, godzi. 11:00

Webinarium „NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA”, 29 kwietnia 2021, godzi. 11:00

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA, godz. 11.00-12.30.

wq

W czasie webinarium chcemy zastanowić się nad:
– nową strategią NATO z perspektywy Polski, Niemiec i USA;
– modelem relacji NATO i UE (w kontekście strategicznej autonomii UE);
– nową strategią NATO uwzględniającą inne wyzwania niż tylko tradycyjną triadę wyzwań: Chiny, Rosja i technologie.

qdq

Prelegenci:

Dr hab. Monika Sus, Hertie School w Berlinie / Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Dominik Jankowski, Stałe Przedstawicielstwo Polski przy NATO, Bruksela

Łukasz Kulesa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Michał Baranowski, dyrektor The German Marshall Fund of the United States, biuro w Warszawie

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski / ekspert Team Europe Komisji Europejskiej

Webinarium można obejrzeć pod następującym linkiem: 

Udostępnij