13 lipca 2022

Webinarium: Pozamilitarne wymiary wojny Rosji przeciw Ukrainie / 19 lipca

Webinarium: Pozamilitarne wymiary wojny Rosji przeciw Ukrainie / 19 lipca

Zapraszamy na webinarium: Pozamilitarne wymiary wojny Rosji przeciw Ukrainie, które odbyło się 19 lipca 2022 roku.

Organizatorami są Instytut Europy Środkowej i Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS.

Uczestnicy:

prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS

prof. Walenty Baluk, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS

dr Robert Staniszewski, Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego UW

dr Michał Paszkowski, Zespół Bałtycki IEŚ

dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Wschodniego IEŚ, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS / moderator

Agresja Rosji przeciw Ukrainie przyniosła nie tylko następstwa, jakie niosą ze sobą wszystkie działania militarne, w postaci ofiar ludzkich i strat materialnych. Wojna ta prowadzona jest nie tylko w wymiarze militarnym, zgodnie z logiką działań hybrydowych, co przynosi różnorodne konsekwencje. Trzeba do nich zaliczyć zarówno kwestie związane z uzależnieniem i szantażem energetycznym; narastające zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, jak i problem uchodźców, ze wszystkimi jego reperkusjami natury społecznej, politycznej i ekonomicznej.

Udostępnij