15 marca 2021

Webinarium: Wpływ nowych technologii na przemiany społeczno-ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej, 17 marca

Webinarium: Wpływ nowych technologii na przemiany społeczno-ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej, 17 marca

Instytut zaprasza na webinarium: Wpływ nowych technologii na przemiany społeczno-ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej, 17 marca 2021 r. o godz. 10.00

Uczestnicy:

Marlena Gołębiowska, Instytut Europy Środkowej, Instytut Ekonomii i Finansów KUL

Dr hab. Piotr Celiński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS

Dr Kamil Filipek, Instytut Socjologii UMCS

Moderator: Dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej

Problemy do dyskusji:

– szanse na rozwój innowacyjnych gospodarek w regionie

– rynek pracy – perspektywy i wyzwania 

– wpływ nowych technologii na procesy polityczne 

– zmiana społeczna – dokąd zaprowadzi nas technika i technologia?

Link do rejestracji:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SE99EWEsQASTtYgOhHVXtw

Udostępnij